Sociale actie

Aan het einde van elk boekjaar en in het geval van vereffening, zullen de Raad van Bestuur of de vereffenaars een gift kunnen toekennen aan een sociaal werk.

Voor het boekjaar dat eindigt op 31.12.2014 heeft de Raad van Bestuur hiertoe de vzw Coup d’envoigekozen.

Onderwerp

De vzw Coup d’envoi stelt zich de integratie door sport tot doel. Ze wil de bevolking hieromtrent sensibiliseren als mede de toegang tot sport vergemakkelijken in het kader van ‘sport voor iedereen’. Ze stelt tevens voor deze sportdeelname prioritair te stimuleren bij personen in een sociaal precaire situatie of die zich bevinden in financieel moeilijke omstandigheden en met name woonachtig zijn in achterstandswijken.