Missie

Missie van de vzw

De vzw heeft als missie om met specialisten de mogelijkheid en de vereiste modaliteiten te bestuderen van de oprichting (zie News) van een cvba met sociaal oogmerk (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk / cvba-so), om zodoende op een professionele wijze met de toekomstige koper te kunnen onderhandelen.

Met het oog hierop draagt zij alle kosten betreffende haar werking en van diegenen van de coöperatie waarvan zij de intekeningen wenst te beschermen.

De rekeningen van de vzw zullen twee keer per jaar op de website gepubliceerd worden, namelijk op 30 juni en op 31 december van elk jaar.

Alle beheerders zijn vrijwilligers en zijn dus niet bezoldigd.

Artikel 4 van de statuten van de vzw stipuleert:

De vereniging heeft tot doel de inspraak te bevorderen van de supporters van de voetbalclub Royal Standard de Liège (stamnummer 16) met betrekking tot de belangrijke beslissingen betreffende het beleid, de identiteit en de toekomst van de club. Meer precies stelt de vereniging zich tot doel via de oprichting van een coöperatieve vennootschap op korte of middellange termijn de supporters van de club toegang te verlenen tot het kapitaal van de NV Royal Standard de Liège, dit ten einde er hun stem te laten horen.

En artikel 34 bepaalt :

In geval van ontbinding van de vereniging, stelt de Algemene Vergadering de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en geeft de bestemming aan die aan het netto actief van het maatschappelijk kapitaal dient gegeven. De vereffenaar(s) zal (zullen) het netto actief van de vereniging toewijzen aan de vzw ‘La Famille des Rouches’, of, bij ontstentenis hiervan, aan een liefdadigheidsvereniging.