Historiek

Historiek van de coöperatie

Tijdens een onderhoud met de RTBF op donderdag 12 september 2013, legden de initiatiefnemers van het project uit dat men sinds het begin van het kampioenschap en de voortreffelijke resultaten van Standard niet veel meer over de Socios had willen spreken.

En nochtans was het project niet tussen haakjes geplaatst, maar integendeel volop met de vereiste ernst in voorbereiding door zich te omringen met een professioneel team.

Dankzij de verzamelde fondsen hebben we vandaag dinsdag 10 september een structuur ingesteld die de vorm heeft van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk , aldus Pierre Eyben, een van de initiators van het project. Het is een democratische vennootschapsvorm, en daarvoor hebben we die ook gekozen. Wat we willen is meer democratie brengen in de verhouding tussen de supporters en de NV Standard de Liège. Het gaat erom een andere verhouding te kunnen instellen tussen de supporters en de club. In tegenstelling tot wat sommige denken zijn de supporters er niet enkel om abonnementen of t-shirts te kopen (zie bladwijzer “Europa, UEFA en Supporters Direct). Ze zijn er ook om hun woord te zeggen te hebben.

De vennootschap heet Socios Standard SCRLFS ‘Socios Standard’ cvba-so, en vanaf januari 2014 kan ieder die het wenst aandelen verwerven in de coöperatie.

Een aandeel kost 200 €, en men kan zoveel aandelen nemen als men wil. Het is onze bedoeling om aan ongeveer 5000 personen te geraken die ons in dit project willen volgen.

In antwoord op de vraag of gezien de goede resultaten in het begin van het kampioenschap het project nog gerechtvaardigd is, antwoordt Pierre Eyben:

Het Socios-project is een project op lange termijn. We spiegelen ons niet aan de huidige resultaten of die binnen een of twee weken. Het is werkelijk een project op lange termijn. Het gaat erom de mensen die interesse hebben morgen de mogelijkheid te bieden via deze structuur invloed te hebben op de wijze waarop Standard wordt beheerd. Het gaat er om te kunnen beheren op lange termijn. De supporters, dat is toch de factor van stabiliteit bij uitstek in een club.

Het initiatief is niet origineel en bestaat al in verscheidene landen. Met het oog op dit alles hebben de beheerders en de adviseur van de coöperatie overleg gepleegd met de vzw Supporters Direct om advies in te winnen over de gepaste wijze om dit project te beheren. (zie bladwijzer “Europa“, UEFA en Supporters Direct)