Geld terug betaling

Beste coöperanten,

Zoals bij de opstart van ons initiatief afgesproken, als het geen kans op slagen meer zou hebben, dan betalen we alle aandeelhouders van onze Coöperatieve Vennootschap met sociaal oogmerk hun geld integraal terug. We zijn daar nu mee bezig en hebben uw medewerking nodig.

U zou aan ons uw bankrekeningnummer moet overmaken. Dat kan door een mail te sturen naar onze schatbewaarder op het mailadres socios.standard@gmail.com

Mogen wij u vragen om er onmiddellijk werk van te maken? Dank wel!

Met sportieve groeten, Socios Standard.

Einde van een mooi avontuur

Einde van een mooi avontuur

De AV van de CV met sociaal oogmerk Socios Standard heeft op 29 juni 2018 beslist, op voorstel van zijn Raad van Bestuur, om de maatschappij te vereffenen en daarbij alle aandeelhouders INTEGRAAL terug te betalen. Enkel indien de FDR de meerderheid in onze Raad van Bestuur willen overnemen, blijft “Socios Standard” bestaan, zo hebben wij de FDR laten weten. Wij wachten nu op hun antwoord en houden u op de hoogte van hun beslissing. Als die negatief is gaan wij over tot de uitbetaling van de aandelen aan alle coöperanten. In dit geval was het voor ons allen een mooi avontuur dat helaas een einde neemt. Toch blijven wij geloven dat het concept van “socios” de toekomst van onze club is, en dat de toetreding van supporters tot het kapitaal van de club onder vorm van een coöperatieve wenselijk blijft.

Welkom aan Bruno Venanzi aan de leiding van onze club. Een stap vooruit in de richting van supportersparticipatie !

Bruno Venanzi heeft onze club gekocht. Daar zijn we bijzonder blij mee. Eerder hadden wij de « Socios Standard » opricht toen Standard dreigde verkocht te worden aan een investeringsgroep uit Nederland.

Voorbije weken was er opnieuw melding gemaakt van deze groep. Maar het gaat nu definitief de andere kant uit. Zo hoort het ook, Standard is zomaar geen commercieel bedrijf. Onze club is een instituut in onze regio, het is een collectief goed, waaraan wij supporters bijzonder zijn gehecht.

Een goed nieuws komt nooit alleen. Bruno Venanzi kondigt deze morgen op een persconferentie aan dat hij binnen de 3 a 5 jaar het kapitaal van de club wil openstellen naar het model van de « socios ». De modaliteiten zullen nog worden vastgelegd. Maar dit is in essentie het project waar wij ons nu al meer dan twee jaar voor inzetten.