Geld terug betaling

Beste coöperanten,

Zoals bij de opstart van ons initiatief afgesproken, als het geen kans op slagen meer zou hebben, dan betalen we alle aandeelhouders van onze Coöperatieve Vennootschap met sociaal oogmerk hun geld integraal terug. We zijn daar nu mee bezig en hebben uw medewerking nodig.

U zou aan ons uw bankrekeningnummer moet overmaken. Dat kan door een mail te sturen naar onze schatbewaarder op het mailadres socios.standard@gmail.com

Mogen wij u vragen om er onmiddellijk werk van te maken? Dank wel!

Met sportieve groeten, Socios Standard.

Geef een reactie